Welkom op de Webpagina van de PA-Beker Contest.
Via deze website kunt U uw cabrillo file uploaden
en de tussen- en/of eindstand bekijken.
Tevens kunt U zien van welke stations de logfile
zijn onvangen en van wie nog niet.

PA-Beker Contest Commissie.
PA-Beker Reglement + Contest software PA3AYQ

Laatste datum uploaden log file is verstreken.